0(242) 618 67 01

T.C.

ANTALYA İLİ

Elmalı Belediye Başkanlığı

 

Sayı   :77888599-301.03-                                        26/03/2021

Konu : Belediye Meclis toplantısına çağrı

                                             

 

01 NİSAN 2021 TARİHİNDE SAAT 14.00’ DA YAPILACAK OLAN BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTISINA AİT GÜNDEMİ.

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerini görüşmek üzere 01 Nisan 2021 tarihinde saat 14.00‘da toplantıya davet edilmiştir.

Belirtilen tarih ve saatte Belediye dairesinde ve Belediye Meclisi salonunda yapılacak olan toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

Saygılarımla.              

 

Halil ÖZTÜRK

Belediye Başkanı

 

 

G Ü N D E M                                                                                             

1-Açılış ve Yoklama.  

2-Belediye Başkanlığının 2020 yılı mesai ve faaliyet raporunun görüşülmesi.

3-Belediye Meclisi Denetim Komisyonu raporunun görüşülmesi.

4-Belediye Meclisi 1. ve 2. Başkan Vekillerinin Seçimi.

5-Belediye Meclisi Tutanak Katiplerinin Seçilmesi.

6-Belediye Encümeni Üye seçiminin yapılması.

7-Belediye Meclisi İmar Komisyonu seçiminin yapılması.

8-Belediye Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu seçiminin yapılması.

9-İmarla ilgili konuların görüşülmesi.

a)İlçenin Akçay Mahallesi ana yol kenarında bulunan konut alanlarının ticaret+konut alanı olarak değiştirilmesi için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi.

b)İmarla ilgili yeni müracaatların görüşülmesi.  

10-Teklif ve Önergeler.

 

 

 

 

Tasarım ve Yazılım: BOCW Reklam