0(242) 618 67 01

 

T.C.

ANTALYA İLİ

Elmalı Belediye Başkanlığı

 

Sayı   :77888599-301.03-                                                                                            07/05/2021

Konu : Belediye Meclis toplantısına çağrı

 

         17 MAYIS 2021 TARİHİNDE SAAT 14.00’ DE YAPILACAK OLAN BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTISINA AİT GÜNDEMİ.

            Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerini görüşmek üzere 17 Mayıs 2021 tarihinde saat 14.00‘de toplantıya davet edilmiştir.

            Belirtilen tarih ve saatte Belediye dairesinde ve Belediye Meclisi salonunda yapılacak olan toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

            Saygılarımla.              

 

Halil ÖZTÜRK

    Belediye Başkanı

G Ü N D E M                                                                                             

1-Açılış ve Yoklama.  

2-2020 Mali Yılı Belediye Bütçesi Kesin Hesabının görüşülmesi.

3-Belediyemiz hizmetlerinde Sözleşmeli Personel olarak Teknisyen çalıştırılmasının görüşülmesi.   

4-Yeni Mahalle 569 ve 784 adalarda bulunan taşınmazların Kamulaştırılma işlemlerinin yapılması ve Kat Karşılığı İnşaat yaptırılmasının görüşülmesi.  

5-İmarla ilgili konuların görüşülmesi.

a)İmarla ilgili yeni müracaatların görüşülmesi.  

6-Teklif ve Önergeler.

 

Tasarım ve Yazılım: BOCW Reklam