0(242) 618 67 01

T.C

ANTALYA İLİ

ELMALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

Sayı   :77888599-301.03-                                         01/03/2021

Konu : Belediye Meclis toplantısına çağrı

 

05 MART 2021 TARİHİNDE SAAT 14.30’ DA YAPILACAK OLAN

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTISINA AİT GÜNDEMİ.

 

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerini görüşmek üzere 05 Mart 2021 tarihinde saat 14.30‘da toplantıya davet edilmiştir.

Belirtilen tarih ve saatte Belediye dairesinde ve Belediye Meclisi salonunda yapılacak olan toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

Saygılarımla.              

                                                                                                             Şükrü ERCAN

                                                                                                      Belediye Başkan Vekili

 

 

G Ü N D E M                                                                                             

1-Açılış ve Yoklama.  

2-İlçemiz Çalpınar Mahallesinin isminin değiştirilmesi talebinin görüşülmesi.

3-İmarla ilgili konuların görüşülmesi.

a)İlçenin Akçay Mahallesi merkez ticaret alanlarına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi.

b)İlçenin Yeni Mahalle Devlet Su İşleri Taşkın Kontrol Kanalı ve çevresi için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi.

c)İlçenin Camiatik Mahallesi Koruma Amaçlı İmar Planı ve çevresini kapsayan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi.

d)İmarla ilgili yeni müracaatların görüşülmesi.  

4-Teklif ve Önergeler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karyağdı Mah. Hükümet  Cad.  No:2  Elmalı 07700 ANTALYA

Telefon: 0(242) 6186701 Faks :6181278                                                    

Tasarım ve Yazılım: BOCW Reklam