0(242) 618 67 01

T.C.

ANTALYA İLİ

Elmalı Belediye Başkanlığı

 

Sayı   :77888599-301.03-                                                                                            01/11/2021

Konu : Belediye Meclis toplantısına çağrı

 

                                              

 

 

05 KASIM 2021 TARİHİNDE SAAT 14.00’ DE YAPILACAK OLAN BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTISINA AİT GÜNDEMİ.

 

                                                 

            Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerini görüşmek üzere 05 KASIM 2021 tarihinde saat 14.00‘de toplantıya davet edilmiştir.

            Belirtilen tarih ve saatte Belediye dairesinde ve Belediye Meclisi salonunda yapılacak olan toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

 

            Saygılarımla.              

 

                                                                                                             Halil ÖZTÜRK

                                                                                                          Belediye Başkanı

 

 

G Ü N D E M                                                                                             

1-Açılış ve Yoklama. 

2-İlçenin Gündoğan Mahallesi Çarşı Pazar yeri içinde bulunan 59 ada 66 parsel nolu taşınmazın 1. Katının ve terasının Antalya Büyükşehir Belediyesine tahsis edilmesinin görüşülmesi.

3-İlçenin Gündoğan Mahallesi mevkiinde bulunan bir sokağa isim verilmesinin görüşülmesi.

4-Belediye Meclis Üyesi Şükrü ERCAN’ ın vefat etmesi nedeniyle boşalan İmar Komisyonu Üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere üye seçilmesinin görüşülmesi.  

5-İmarla ilgili konuların görüşülmesi.

a)İmarla ilgili yeni müracaatların görüşülmesi. 

6-Teklif ve Önergeler.

Tasarım ve Yazılım: BOCW Reklam