0(242) 618 67 01

 

 

T.C.

ANTALYA İLİ

Elmalı Belediye Başkanlığı

 

Sayı   :77888599-301.03-                                      11/06/2021

Konu : Belediye Meclisi Olağanüstü toplantısına çağrı.

                                             

15 HAZİRAN 2021 TARİHİNDE SAAT 14.00’ DE YAPILACAK OLAN BELEDİYE MECLİSİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANTISI GÜNDEMİ.

                                                

            Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesine ek 30/05/2007 tarih ve 5675 Sayılı Kanun gereğince aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerini görüşmek üzere 15 Haziran 2021 tarihinde saat 14.00‘de toplantıya  davet edilmiştir.

            Belirtilen tarih ve saatte Belediye dairesinde ve Belediye Meclisi salonunda yapılacak olan toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

            Saygılarımla.              

                                                                                                             Halil ÖZTÜRK

                                                                                                            Belediye Başkanı

 

 

 G Ü N D E M                                                                                             

1-Açılış ve Yoklama.  

2-Güneş Enerji Santrali (GES) Yapımı işinde kullanılmak üzere Kamu ve Özel Bankalardan 8.000.000,00 TL(sekizmilyon) kredi kullanılmasının görüşülmesi.

3-2021 Mali Yılı Bütçesine Ek Ödenek Konulmasının görüşülmesi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karyağdı Mah. Hükümet  Cad.  No:2  Elmalı 07700 ANTALYA

Telefon: 0(242) 6186701 Faks :6181278      

Tasarım ve Yazılım: BOCW Reklam