0(242) 618 67 01

 

 

T.C.

ANTALYA İLİ

Elmalı Belediye Başkanlığı

Sayı   :77888599-301.03-                              28/05/2021

Konu : Belediye Meclis toplantısına çağrı

               

03 HAZİRAN 2021 TARİHİNDE SAAT 14.00’ DE YAPILACAK OLAN BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTISINA AİT GÜNDEMİ.

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerini görüşmek üzere 03 Haziran 2021 tarihinde saat 14.00‘de toplantıya davet edilmiştir.

Belirtilen tarih ve saatte Belediye dairesinde ve Belediye Meclisi salonunda yapılacak olan toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

Saygılarımla.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   HALİL ÖZTÜRK

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             BELEDİYE BAŞKANI

                                                                                

 

 

G Ü N D E M                                                                                             

1-Açılış ve Yoklama.  

2-Belediyemize ait İlçenin İplikpazarı Mahallesinde bulunan 201 ada 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ,38, 39, 40, 41, 42 ve 43 parsel nolu taşınmazların Antalya Büyükşehir Belediyesine devir edilmesinin görüşülmesi.

3-Elmalı Belediye Başkanlığı Sözleşmeli Personel Disiplin Yönetmeliğinin görüşülmesi. 

4-İmarla ilgili konuların görüşülmesi.

a)İmarla ilgili yeni müracaatların görüşülmesi.  

5-Teklif ve Önergeler.

Tasarım ve Yazılım: BOCW Reklam