0(242) 618 67 01

T.C.

ANTALYA İLİ

Elmalı Belediye Başkanlığı

 

Sayı   :77888599-301.03-                                                                                            02/09/2021

Konu : Belediye Meclis toplantısına çağrı

 

                                              

 

07 EYLÜL 2021 TARİHİNDE SAAT 11.00’ DE YAPILACAK OLAN BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTISINA AİT GÜNDEMİ.

 

                                                 

            Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerini görüşmek üzere 07 Eylül 2021 tarihinde saat 11.00‘de toplantıya davet edilmiştir.

            Belirtilen tarih ve saatte Belediye dairesinde ve Belediye Meclisi salonunda yapılacak olan toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

 

            Saygılarımla.              

 

                                                                                                             Halil ÖZTÜRK

                                                                                                          Belediye Başkanı

 

 

G Ü N D E M                                                                                             

1-Açılış ve Yoklama.  

2-İlçenin Çobanisa,Çukurelma,Gökpınar,Bayındır,Gölova Mahallelerinde bulunan 9 adet taşınmazın 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 8. Maddesi gereğince Karayolları 13. Bölge Müdürlüğüne satışının görüşülmesi.

3-Belediyemize ait İlçenin İplikpazarı Mahallesinde bulunan 201 ada 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42 ve 43 parsel nolu taşınmazların Antalya Büyükşehir Belediyesine Tahsis edilmesinin görüşülmesi.

4-İlçenin Yuva Mahallesi Köy içi mevkiinde bulunan 189 ada 11 parsel nolu taşınmazın Belediyemiz tarafından satın alınmasının görüşülmesi.

5-İmarla ilgili konuların görüşülmesi.

a)İlçenin Karyağdı Mahallesi 138 ada 35 parsel nolu taşınmaz için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin görüşülmesi.

b)İlçenin Gündoğan Mahallesi 260 ada 52 parsel nolu taşınmaz için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin görüşülmesi.

c)İmarla ilgili yeni müracaatların görüşülmesi.  

6-Teklif ve Önergeler.

 

 

 

 

 

 

 

 

Karyağdı Mah. Hükümet  Cad.  No:2  Elmalı 07700 ANTALYA

Telefon: 0(242) 6186701 Faks :6181278     

Tasarım ve Yazılım: BOCW Reklam