0(242) 618 67 01

 

T.C.

ANTALYA İLİ

Elmalı Belediye Başkanlığı

 

Sayı   :77888599-301.03-               27/09/2021

Konu : Belediye Meclis toplantısına çağrı

 

01 EKİM 2021 TARİHİNDE SAAT 11.00’ DE YAPILACAK OLAN BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTISINA AİT GÜNDEMİ.

 

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerini görüşmek üzere 01 EKİM 2021 tarihinde saat 11.00‘de toplantıya davet edilmiştir.

 

Belirtilen tarih ve saatte Belediye dairesinde ve Belediye Meclisi salonunda yapılacak olan toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

Saygılarımla.              

                                                                                                                                                                                                                           Halil ÖZTÜRK

                                                                                                                                                                                                                       Belediye Başkanı

 

 

G Ü N D E M                                                                                             

1-Açılış ve Yoklama. 

2-2022 Mali Yılı Belediye Bütçesinin ve Tarifelerinin görüşülmesi.

3-Belediyemize ait Ebton İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adına Kamu ve özel Bankalardan acil nakit ihtiyacı durumunda nakit/gayri nakit kredi kullanmak üzere yetki verilmesinin görüşülmesi.

4-İmarla ilgili konuların görüşülmesi.

a)İmarla ilgili yeni müracaatların görüşülmesi. 

5-Teklif ve Önergeler.

Tasarım ve Yazılım: BOCW Reklam