0(242) 618 67 01

T.C.

ANTALYA İLİ

Elmalı Belediye Başkanlığı

 

Sayı   :77888599-301.03-                                                                                            30/07/2021

Konu : Belediye Meclis toplantısına çağrı

 

                                              

 

06 AĞUSTOS 2021 TARİHİNDE SAAT 11.00’ DE YAPILACAK OLAN BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTISINA AİT GÜNDEMİ.

 

                                                 

            Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerini görüşmek üzere 06 Ağustos 2021 tarihinde saat 11.00‘de toplantıya davet edilmiştir.

            Belirtilen tarih ve saatte Belediye dairesinde ve Belediye Meclisi salonunda yapılacak olan toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

 

            Saygılarımla.              

 

                                                                                                             Halil ÖZTÜRK

                                                                                                           Belediye Başkanı

 

 

G Ü N D E M                                                                                              

1-Açılış ve Yoklama.  

2-Belediyemize ait Ebton İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adına Taş Ocağı Tesisi Elektrik Aboneliği devir işlemlerinde kullanılmak üzere 130.000,00 TL tutarında Teminat Mektubu alınması için yetki verilmesinin görüşülmesi.

3-İmarla ilgili konuların görüşülmesi.

a)İmarla ilgili yeni müracaatların görüşülmesi.  

4-Teklif ve Önergeler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karyağdı Mah. Hükümet  Cad.  No:2  Elmalı 07700 ANTALYA

Telefon: 0(242) 6186701 Faks :6181278                                                    

Tasarım ve Yazılım: BOCW Reklam