0(242) 618 67 01

T.C.

ANTALYA İLİ

Elmalı Belediye Başkanlığı

 

Sayı   :77888599-301.03-                                                                                           26/06/2020

Konu : Belediye Meclis toplantısına çağrı

 

                                              

 

02 TEMMUZ 2020 TARİHİNDE SAAT 10.00’ DA YAPILACAK OLAN BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTISINA AİT GÜNDEMİ.

 

                                                 

            Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerini görüşmek üzere 02 Temmuz 2020 tarihinde saat 10.00‘da toplantıya  davet edilmiştir.

            Belirtilen tarih ve saatte Belediye dairesinde ve Belediye Meclisi salonunda yapılacak olan toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

 

            Saygılarımla.              

                                                                                                             Şükrü ERCAN

                                                                                                      Belediye Başkan Vekili

 

 

G Ü N D E M                                                                                             

1-Açılış ve Yoklama.  

2-Belediye Meclisi Denetim Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

3-Belediye Başkanlığının 2019 yılı mesai ve faaliyet raporunun görüşülmesi.

4-Belediye Encümeni üye seçiminin yapılması.

5-Belediye Meclisi İmar Komisyonu seçiminin yapılması.

6-Belediye Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu seçiminin yapılması.

7-2019 Mali Yılı Belediye Bütçesi Kesin Hesabının görüşülmesi.

8-Eskihisar Mahallesi Sulama Suyu tarifesinde değişiklik yapılmasının görüşülmesi.

9-Belediyemize ait gayrimenkul satışlarının görüşülmesi.

10-Belediyemize ait gayrimenkullerin kiracılarından Koronavirüs pandemisi sebebiyle 3 ay kira ücreti alınmamasının görüşülmesi.

11-Yeni Mahalle 75 adada bulunan taşınmazların Kamulaştırılma işlemlerinin yapılması ve Kat Karşılığı İnşaat yaptırılmasının görüşülmesi.

12-İlçenin Gündoğan Mahallesi 43 ada 1,2,3 parsel nolu taşınmazlara Belediyemiz tarafından Millet Parkı yapılmasının görüşülmesi.

13-İmarla ilgili konuların görüşülmesi.

a)İlçenin Karyağdı Mahallesi 307 ada 19 parsel nolu taşınmaz için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.

b)İlçenin Kapmescit Mahallesi 27 ada 1 parsel nolu taşınmaz için hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.

c)İmarla ilgili yeni müracaatların görüşülmesi.  

14-Teklif ve Önergeler.

 

 

 

 

Karyağdı Mah. Hükümet  Cad.  No:2  Elmalı 07700 ANTALYA

Telefon: 0(242) 6186701 Faks :6181278                                                    

Tasarım ve Yazılım: BOCW Reklam