0(242) 618 67 01

T.C.

 

ANTALYA İLİ

Elmalı Belediye Başkanlığı

 

Sayı   :77888599-301.03-                                                                                           30/01/2020

Konu : Belediye Meclis toplantısına çağrı

 

                                              

 

06 ŞUBAT 2020 TARİHİNDE SAAT 14.00’ DE YAPILACAK OLAN BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTISINA AİT GÜNDEMİ.

 

                                                 

            Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerini görüşmek üzere 06 Şubat 2020 tarihinde saat 14.00‘de toplantıya  davet edilmiştir.

            Belirtilen tarih ve saatte Belediye dairesinde ve Belediye Meclisi salonunda yapılacak olan toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

 

            Saygılarımla.              

                                                                                                             Halil ÖZTÜRK

                                                                                                           Belediye Başkanı

 

G Ü N D E M                                                                                             

1-Açılış ve Yoklama.  

2-Belediye Fen İşleri Müdürlüğü tarafından uygulanan Kazı İzin Harcı ücret tarifesinde değişiklik yapılmasının görüşülmesi.

3-İmarla ilgili konuların görüşülmesi.

a) İlçenin Karyağdı Mahallesi 269,271,272,273 ve 274 adalar için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.

b) İlçenin Gündoğan Mahallesi Antalya Caddesinin kuzeyinde bulunan 39, 278, 308, 412, 413,439,440,441 ve 442 adalar için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.

c)İmarla ilgili yeni müracaatların görüşülmesi.  

4-Teklif ve Önergeler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karyağdı Mah. Hükümet  Cad.  No:2  Elmalı 07700 ANTALYA

Telefon: 0(242) 6186701 Faks :6181278                                                    

Tasarım ve Yazılım: BOCW Reklam