0(242) 618 67 01

T.C.

ANTALYA İLİ

Elmalı Belediye Başkanlığı

 

Sayı   :77888599-301.03-                          30/12/2019

 

Konu : Belediye Meclis toplantısına çağrı

07 OCAK 2020 TARİHİNDE SAAT 10.00’ DA YAPILACAK OLAN BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTISINA AİT GÜNDEMİ.

            Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerini görüşmek üzere 07 Ocak 2020 tarihinde saat 10.00‘da toplantıya  davet edilmiştir.

            Belirtilen tarih ve saatte Belediye dairesinde ve Belediye Meclisi salonunda yapılacak olan toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

            Saygılarımla.              

Halil ÖZTÜRK

Belediye Başkanı

 

G Ü N D E M                                                                                             

1-Açılış ve Yoklama.  

2-Belediye Meclisi Denetim Komisyonu seçilmesinin görüşülmesi.

3-Belediyemiz Hizmetlerinde Sözleşmeli Personel istihdamı ve ücret tespitinin görüşülmesi.

4-2020 Yılında çalıştırılacak geçici işçi vizesinin görüşülmesi.

5-Bursa ili Nilüfer Belediyesi ile kardeş kent ilişkisi kurulmasının görüşülmesi.

6-Belediyemiz tarafından Uluslararası 1. Çocuk Halk Dansları ve 1. Uluslararası Topdağı Uçurtma Şenliği düzenlenmesinin görüşülmesi. 

7-Belediyemize ait Hazır Beton Tesisinin Belediyemiz Şirketi olan Ebton İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine ayni sermaye olarak verilmesinin görüşülmesi.

8-Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından Elektronik Kamu Alımları Platformundan düzenlenecek olan İş Deneyim Belgelerinden alınacak ücret tarifesinin belirlenmesinin görüşülmesi.

9-İlçenin Camiatik Mahallesi Dar Sokak mevkiinde bulunan 230 ada 13 parsel nolu taşınmazın Vergi Dairesi Müdürlüğüne olan kurum borçlarımızla takas edilmesinin görüşülmesi.

10-İlçenin Yakaçiftlik Mahallesinde bulunan Belediyemize ait 126 ada 1 parsel nolu taşınmaz ile mülkiyeti Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğüne ait 1025 parsel nolu taşınmazın takas edilmesinin görüşülmesi.

11-Belediye Meclisinin 05/12/2019 tarih ve 73 sayılı Belediyemiz iştiraki olan Ebton İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adına 3.500.000,00 TL Kredi kullanılması için yetki verilmesi kararının kredinin 2020 yılında kullanılacak olmasından dolayı güncellenmesinin görüşülmesi.

12-İmarla ilgili konuların görüşülmesi.

a) İmarla ilgili yeni müracaatların görüşülmesi.  

13-Teklif ve Önergeler.

 

Karyağdı Mah. Hükümet  Cad.  No:2  Elmalı 07700 ANTALYA

Telefon: 0(242) 6186701 Faks :6181278     

Tasarım ve Yazılım: BOCW Reklam