0(242) 618 67 01

T.C.

ANTALYA İLİ

Elmalı Belediye Başkanlığı

 

Sayı   :77888599-301.03-1354                                                                                   09/04/2020

Konu : Belediye Meclisi Olağanüstü toplantısına çağrı.

 

                                              13 NİSAN 2020 TARİHİNDE SAAT 14.00’ DE YAPILACAK OLAN BELEDİYE MECLİSİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANTISI GÜNDEMİ.

                            Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesine ek 30/05/2007 tarih ve 5675 Sayılı Kanun gereğince aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerini görüşmek üzere 13 Nisan 2020 tarihinde saat 14.00‘de toplantıya  davet edilmiştir.

            Belirtilen tarih ve saatte Belediye dairesinde ve Belediye Meclisi salonunda yapılacak olan toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

            Saygılarımla.              

 

Halil ÖZTÜRK

Belediye Başkanı

 

 

 G Ü N D E M                                                                                            

1-Açılış ve Yoklama.  

2-İlçenin Yeni Mahalle 92 ada 136 ve 137 parsel nolu taşınmazlarda bulunan Sanayi dükkanlarının satışının görüşülmesi.

 

Tasarım ve Yazılım: BOCW Reklam