0(242) 618 67 01

T.C.

ANTALYA İLİ

Elmalı Belediye Başkanlığı

 

Sayı   :77888599-301.03-                                                                                           28/02/2020

Konu : Belediye Meclis toplantısına çağrı

 

                                              

 

05 MART 2020 TARİHİNDE SAAT 14.00’ DE YAPILACAK OLAN BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTISINA AİT GÜNDEMİ.

 

                                                 

            Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerini görüşmek üzere 05 Mart 2020 tarihinde saat 14.00‘de toplantıya  davet edilmiştir.

            Belirtilen tarih ve saatte Belediye dairesinde ve Belediye Meclisi salonunda yapılacak olan toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

 

            Saygılarımla.              

                                                                                                             Halil ÖZTÜRK

                                                                                                           Belediye Başkanı

 

 

 

G Ü N D E M                                                                                             

1-Açılış ve Yoklama.  

2-Belediye Hizmet Binası altında bulunan 118 ada 3 parsel nolu Karyağdı Mahallesi Atatürk Caddesi No:2/K adresinde kayıtlı dükkanın Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu Genel Müdürlüğüne Tahsis edilmesinin görüşülmesi.

3-İmarla ilgili konuların görüşülmesi.

a)İmarla ilgili yeni müracaatların görüşülmesi.  

4-Teklif ve Önergeler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karyağdı Mah. Hükümet  Cad.  No:2  Elmalı 07700 ANTALYA

Telefon: 0(242) 6186701 Faks :6181278

Tasarım ve Yazılım: BOCW Reklam