0(242) 618 67 01

T.C

ANTALYA İLİ

Elmalı Belediye Başkanlığı

 

Sayı   :77888599-301.03-                                                                                            30/10/2020

Konu : Belediye Meclis toplantısına çağrı

05 KASIM 2020 TARİHİNDE SAAT 10.00’ DA YAPILACAK OLAN BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTISINA AİT GÜNDEMİ.

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerini görüşmek üzere 05 Kasım 2020 tarihinde saat 10.00‘da toplantıya davet edilmiştir.

Belirtilen tarih ve saatte Belediye dairesinde ve Belediye Meclisi salonunda yapılacak olan toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

Saygılarımla.              

 

                                                                                                             Kâmuran ÜNAL

                                                                                                       Belediye Başkan Vekili

 

 

G Ü N D E M                                                                                             

1-Açılış ve Yoklama.  

2-İlçenin Karyağdı ve Yeni Mahalle mevkiinde bulunan sokaklara isim verilmesinin görüşülmesi.

3-Koronavirüs Pandemisi nedeniyle Belediyemizin 2020 yılına ait satış,kira ve benzeri alacaklarının 31/12/2020 tarihine kadar ertelenmesinin görüşülmesi.

4-İmarla ilgili konuların görüşülmesi.

a)İlçenin Yeni Mahalle 77 ada 35 parsel nolu taşınmaz için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin görüşülmesi.

b)İmarla ilgili yeni müracaatların görüşülmesi.  

5-Teklif ve Önergeler.

Tasarım ve Yazılım: BOCW Reklam