0(242) 618 67 01

T.C.

ANTALYA İLİ

Elmalı Belediye Başkanlığı

 

Sayı   :77888599-301.03-                                                                                           27/08/2020

Konu : Belediye Meclis toplantısına çağrı

 

                                              

 

03 EYLÜL 2020 TARİHİNDE SAAT 10.00’ DA YAPILACAK OLAN BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTISINA AİT GÜNDEMİ.

 

                                                 

            Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerini görüşmek üzere 03 Eylül 2020 tarihinde saat 10.00‘da toplantıya  davet edilmiştir.

            Belirtilen tarih ve saatte Belediye dairesinde ve Belediye Meclisi salonunda yapılacak olan toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

 

            Saygılarımla.              

 

                                                                                                             Halil ÖZTÜRK

                                                                                                           Belediye Başkanı

 

 

G Ü N D E M                                                                                             

1-Açılış ve Yoklama.  

2-İlçenin Gündoğan Mahallesi 193 ada 32 parsel nolu taşınmazın Müze bahçe alanı olarak Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne devir edilmesinin görüşülmesi.

3-Gökpınar Köyü Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneğinin yardım talebinin görüşülmesi.

4-Hasta ve Engelliler ile Yakınları Hakları Derneğinin yardım talebinin görüşülmesi.

5-İlçenin Karyağdı Mahallesi mevkiinde bulunan bir sokağa isim verilmesinin görüşülmesi.

6-İlçemize bağlı 17 Mahallenin Kadastro Bilirkişilerinin seçilmesinin görüşülmesi.

7-İmarla ilgili konuların görüşülmesi.

a)İlçenin Karyağdı Mahallesi 264,265,266,267,268,305,306 ve 307 nolu adalar için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin görüşülmesi.

b)İmarla ilgili yeni müracaatların görüşülmesi.  

8-Teklif ve Önergeler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karyağdı Mah. Hükümet  Cad.  No:2  Elmalı 07700 ANTALYA

Telefon: 0(242) 6186701 Faks :6181278                                         

Tasarım ve Yazılım: BOCW Reklam