0(242) 618 67 01

 

T.C.

ANTALYA İLİ

Elmalı Belediye Başkanlığı

 

Sayı   :77888599-301.03-                                                                                          25/09/2020

Konu : Belediye Meclis toplantısına çağrı

 

                                              

 

01 EKİM 2020 TARİHİNDE SAAT 10.00’ DA YAPILACAK OLAN BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTISINA AİT GÜNDEMİ.

 

                                                 

            Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerini görüşmek üzere 01 Ekim 2020 tarihinde saat 10.00‘da toplantıya davet edilmiştir.

            Belirtilen tarih ve saatte Belediye dairesinde ve Belediye Meclisi salonunda yapılacak olan toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

 

            Saygılarımla.              

 

                                                                                                             Halil ÖZTÜRK

                                                                                                           Belediye Başkanı

 

 

G Ü N D E M                                                                                             

1-Açılış ve Yoklama. 

2-2021 Mali Yılı Belediye Bütçesinin ve Tarifelerinin görüşülmesi.

3-İmarla ilgili konuların görüşülmesi.

a)İlçenin Akçay Mahallesinde planlama koşullarının belirlenmesi için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi.

b)İlçenin Karyağdı Mahallesi 369 ada için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin görüşülmesi.

c)İlçenin Yakaçiftlik Mahallesi 110 ada 3 ve 4 parsel nolu taşınmazlar için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin görüşülmesi.

d)İmarla ilgili yeni müracaatların görüşülmesi. 

4-Teklif ve Önergeler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karyağdı Mah. Hükümet  Cad.  No:2  Elmalı 07700 ANTALYA

Telefon: 0(242) 6186701 Faks :6181278                                                    

Tasarım ve Yazılım: BOCW Reklam