0(242) 618 67 01

T.C.

ANTALYA İLİ

ELMALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Sayı   :77888599-301.03-                                                                                            26/11/2020

Konu : Belediye Meclis toplantısına çağrı

 

                                              

 

03 ARALIK 2020 TARİHİNDE SAAT 10.00’ DA YAPILACAK OLAN BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTISINA AİT GÜNDEMİ.

            Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerini görüşmek üzere 03 Aralık 2020 tarihinde saat 10.00‘da toplantıya davet edilmiştir.

            Belirtilen tarih ve saatte Belediye dairesinde ve Belediye Meclisi salonunda yapılacak olan toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

            Saygılarımla.               

Halil ÖZTÜRK

Belediye Başkanı

 

 

G Ü N D E M                                                                                              

1-Açılış ve Yoklama. 

2-İlçenin Zümrütova Mahallesi 1548 parsel nolu taşınmazın şartlı bağış talebinin görüşülmesi.

3-669. Tarihi Elmalı Yeşil Yayla Yağlı Pehlivan Güreşlerinin düzenleneceği tarihin belirlenmesinin görüşülmesi.

4-İmarla ilgili konuların görüşülmesi.

a)İlçenin Yuva Mahallesi 2363, 2364 ve 4010 parsel nolu taşınmazlar için hazırlanan 1/1000 ölçekli İmar Plan tadilat talebinin görüşülmesi.

b)1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Notlarına ilave hüküm eklenmesinin görüşülmesi.

c)1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında bulunan Y en çok ve yapı yükseklik plan önerilerinin görüşülmesi.

d)İmarla ilgili yeni müracaatların görüşülmesi. 

5-Teklif ve Önergeler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tasarım ve Yazılım: BOCW Reklam