0(242) 618 67 01

T.C.

ANTALYA İLİ

Elmalı Belediye Başkanlığı

 

Sayı   :77888599-301.03-                                                                                           30/07/2020

Konu : Belediye Meclis toplantısına çağrı

 

                                              

 

06 AĞUSTOS 2020 TARİHİNDE SAAT 10.00’ DA YAPILACAK OLAN BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTISINA AİT GÜNDEMİ.

 

                                                 

            Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerini görüşmek üzere 06 Ağustos 2020 tarihinde saat 10.00‘da toplantıya  davet edilmiştir.

            Belirtilen tarih ve saatte Belediye dairesinde ve Belediye Meclisi salonunda yapılacak olan toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

 

            Saygılarımla.              

                                                                                                             Halil ÖZTÜRK

                                                                                                            Belediye Başkanı

 

 

G Ü N D E M                                                                                              

1-Açılış ve Yoklama.  

2-İmarla ilgili konuların görüşülmesi.

a)İlçenin Akçay Mahallesinde bulunan 2883 parsel nolu taşınmaz için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin görüşülmesi.

b)İlçenin Yeni Mahalle 97 ada 4,5,6,7,8,13,14,15,16,25,27 parsel,76 ada 35 parsel nolu taşınmazlar için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin görüşülmesi.

c)İmarla ilgili yeni müracaatların görüşülmesi.  

3-Teklif ve Önergeler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karyağdı Mah. Hükümet  Cad.  No:2  Elmalı 07700 ANTALYA

Telefon: 0(242) 6186701 Faks :6181278     

Tasarım ve Yazılım: BOCW Reklam