0(242) 618 67 01

T.C

ANTALYA İLİ

ELMALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

Sayı   :77888599-301.03-                                                                                           28/08/2019

Konu : Belediye Meclis toplantısına çağrı

                                           

03 EYLÜL 2019 TARİHİNDE SAAT 10.00’ DA YAPILACAK OLAN BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTISINA AİT GÜNDEMİ.

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerini görüşmek üzere 03 Eylül 2019 tarihinde saat 10.00‘da toplantıya  davet edilmiştir.

Belirtilen tarih ve saatte Belediye dairesinde ve Belediye Meclisi salonunda yapılacak olan toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

Saygılarımla.              

                                                                     Halil ÖZTÜRK

                                                                                                              Belediye Başkanı

G Ü N D E M                                                                                             

1-Açılış ve Yoklama.  

2-İlçenin Salur Mahallesinde bulunan 109 ada 31,32,33 parsel nolu taşınmazların Kamulaştırılmasının görüşülmesi.

3-İmarla ilgili konuların görüşülmesi.

a)İmarla ilgili yeni müracaatların görüşülmesi.  

4-Teklif ve Önergeler.

Tasarım ve Yazılım: BOCW Reklam