0(242) 618 67 01

T.C.

ANTALYA İLİ

Elmalı Belediye Başkanlığı

 

Sayı   :77888599-301.03-                                      26/09/2019

Konu : Belediye Meclis toplantısına çağrı

 

03 EKİM 2019 TARİHİNDE SAAT 10.00’ DA YAPILACAK OLAN BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTISINA AİT GÜNDEMİ.

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerini görüşmek üzere 03 Ekim 2019 tarihinde saat 10.00‘da toplantıya  davet edilmiştir.

Belirtilen tarih ve saatte Belediye dairesinde ve Belediye Meclisi salonunda yapılacak olan toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

Saygılarımla.              

 

Halil ÖZTÜRK

Belediye Başkanı

 

G Ü N D E M                                                                                             

1-Açılış ve Yoklama.  

2-668.Tarihi Elmalı Yeşilyayla Yağlı Pehlivan Güreşlerinin düzenleneceği tarihin belirlenmesinin görüşülmesi.

3-2020 Mali Yılı Belediye Bütçesinin ve Tarifelerinin görüşülmesi.

4-İmarla ilgili konuların görüşülmesi.

a) Gündoğan Mahallesi 260 ada ve çevresi için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.

b) Gündoğan Mahallesi 39,261,282,283,294,295,296,297,298,299,300,301,302,308 ve 309 nolu adalar için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.

c) Karyağdı Mahallesi 140 ada 43 parsel nolu taşınmaz için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.

d) Yeni Mahalle 97 ve 109 adalarda yer alan 12 metrelik yolun 10 metreye düşürülmesi için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.

e) İmarla ilgili yeni müracaatların görüşülmesi.  

5-Teklif ve Önergeler.    

Tasarım ve Yazılım: BOCW Reklam