0(242) 618 67 01

T.C.

ANTALYA İLİ

Elmalı Belediye Başkanlığı

 

Sayı   :77888599-301.03-                                                                                           28/11/2019

Konu : Belediye Meclis toplantısına çağrı

 

                                              

 

05 ARALIK 2019 TARİHİNDE SAAT 10.00’ DA YAPILACAK OLAN BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTISINA AİT GÜNDEMİ.

 

                                                 

            Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerini görüşmek üzere 05 Aralık 2019 tarihinde saat 10.00‘da toplantıya davet edilmiştir.

            Belirtilen tarih ve saatte Belediye dairesinde ve Belediye Meclisi salonunda yapılacak olan toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

 

            Saygılarımla.              

 

                                                                                                             Halil ÖZTÜRK

                                                                                                            Belediye Başkanı

 

 

 

G Ü N D E M                                                                                              

1-Açılış ve Yoklama.  

2-Norm Kadro Yönetmeliğine göre Belediyemiz kadrolarında değişikliği yapılmasının görüşülmesi.

3-İlçemize bağlı 25 Mahallenin Kadastro Bilirkişilerinin seçilmesinin görüşülmesi.

4- İmarla ilgili konuların görüşülmesi.

a)Gündoğan Mahallesi 61 ada 2 parsel ve çevresinin 2019/92 Sayılı Mahkeme Kararı doğrultusunda 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğinin görüşülmesi.

b) İmarla ilgili yeni müracaatların görüşülmesi.  

5-Teklif ve Önergeler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karyağdı Mah. Hükümet  Cad.  No:2  Elmalı 07700 ANTALYA

Telefon: 0(242) 6186701 Faks :6181278                 

Tasarım ve Yazılım: BOCW Reklam