0(242) 618 67 01

İ L A N

ELMALI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlçemize bağlı mahallelerde bulunan mülkiyeti Elmalı Belediyesi Tüzel Kişiliğine ait aşağıda belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesine göre açık artırma suretiyle kiralanacaktır.

S.N

MAHALLE

MEVKİİ

ADA

PARSEL

ALAN (m2)

NİTELİĞİ

KİRA SÜRESİ

(YIL)

 

YILLIK KİRA BEDELİ

 

GEÇİCİ

TEMİNATI

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

ÇAYBAŞI

BULANIKARIK

 

168

4950,00

TARLA

3

1.200,00TL

150,00TL

13/01/2021

10:30

2

ÇAYBAŞI

ÇUKURÇAYIR

 

330

4000,00

TARLA

3

          1.100,00TL

100,00TL

13/01/2021

10:32

3

DÜDENKÖY

KIR

 

130

4200,00

TARLA

3

1.150,00TL

150,00TL

13/01/2021

10:34

4

DÜDENKÖY

SÖĞÜTLÜ KUYU

 

518

7700,00

TARLA

3

2.250,00TL

250,00TL

13/01/2021

10:36

5

DÜDENKÖY

BEYYERİ

 

834

6200,00

TARLA

3

2.000,00TL

200,00TL

13/01/2021

10:38

6

DÜDENKÖY

BEYYERİ

 

873

26700,00

TARLA

3

8.100,00TL

750,00TL

13/01/2021

10:40

7

DÜDENKÖY

BEYYERİ

 

880

13300,00

TARLA

3

4.000,00TL

400,00TL

13/01/2021

10:42

8

DÜDENKÖY

SÖĞÜTLÜ KUYU

 

1753

12022,51

TARLA

3

3.400,00TL

350,00TL

13/01/2021

10:44

9

EYMİR

EĞRİYER

 

808

8563,00

TARLA

3

2.500,00TL

250,00TL

13/01/2021

10:46

10

EYMİR

EĞRİYER

 

814

1975,00

TARLA

3

550,00TL

100,00TL

13/01/2021

10:48

11

EYMİR

ÇAYIR

 

2166

8916,50

TARLA

3

2.600,00TL

250,00TL

13/01/2021

10:50

12

ESKİHİSAR

KÖRİSTAN

119

166

2822,85

TARLA

3

750,00TL

100,00TL

13/01/2021

10:52

13

ESKİHİSAR

BOSTAN YERLERİ

120

36

683,60

TARLA

3

250,00TL

100,00TL

13/01/2021

10:54

14

ESKİHİSAR

BOSTAN YERLERİ

120

23

839,05

TARLA

3

250,00TL

100,00TL

13/01/2021

10:56

15

ESKİHİSAR

BOSTAN YERLERİ

120

31

1477,43

TARLA

3

450,00TL

100,00TL

13/01/2021

10:58

16

ESKİHİSAR

BOSTAN YERLERİ

120

32

632,40

TARLA

3

200,00TL

100,00TL

13/01/2021

11:00

17

GÖLOVA

KASABA OVASI

 

2138

738,00

TARLA

3

150,00TL

100,00TL

13/01/2021

11:02

18

GÖLOVA

ARMUTLU YER

 

6534

862,00

TARLA

3

250,00TL

100,00TL

13/01/2021

11:04

19

GÖLOVA

ARMUTLU YER

 

6535

862,00

TARLA

3

250,00TL

100,00TL

13/01/2021

11:06

20

GÖLOVA

KÜÇÜK GÖL

 

8533

1025,00

TARLA

3

200,00TL

100,00TL

13/01/2021

11:08

21

GÖLOVA

BALLIK

 

8535

2350,00

TARLA

3

350,00TL

100,00TL

13/01/2021

11:10

22

İSLAMLAR

BEYYERİ

158

43

5427,10

TARLA

3

1.450,00TL

150,00TL

13/01/2021

11:12

23

KARAGÖL

KIŞLA

 

229

11000,00

TARLA

3

2.250,00TL

250,00TL

13/01/2021

11:14

24

KARAKÖY

DÜDEN

 

22

7613,00

TARLA

3

1.100,00TL

100,00TL

13/01/2021

11:16

25

KARAKÖY

DÜDEN

 

66

3675,00

TARLA

3

550,00TL

100,00TL

13/01/2021

11:18

26

KARAKÖY

DÜDEN

 

306

3100,00

TARLA

3

500,00TL

100,00TL

13/01/2021

11:20

27

KARAKÖY

DÜDEN

 

401

8850,00

TARLA

3

1.300,00TL

150,00TL

13/01/2021

11:22

28

KARAKÖY

DÜDEN

 

578

4300,00

TARLA

3

650,00TL

100,00TL

13/01/2021

11:24

29

KARAKÖY

DÜDEN

 

793

6550,00

TARLA

3

1.000,00TL

100,00TL

13/01/2021

11:26

30

KARAKÖY

KÖYÖNÜ

 

869

19838,00

TARLA

3

3.300,00TL

300,00TL

13/01/2021

11:28

31

KUZKÖY

İNCE SAYLAR

106

36

2752,68

TARLA

3

400,00TL

100,00TL

13/01/2021

11:30

32

KÜÇÜKSÖĞLE

AVDAN AYAĞI

153

62

2034,27

TARLA

3

250,00TL

100,00TL

13/01/2021

11:32

33

KÜÇÜKSÖĞLE

BUCAK

165

11

14711,20

TARLA

3

1.450,00TL

150,00TL

13/01/2021

11:34

34

MURSAL

EMİN AĞA KUYUSU

 

150

32000,00

TARLA

3

9.200,00TL

900,00TL

13/01/2021

11:36

35

MURSAL

EMİN AĞA KUYUSU

 

234

2500,00

TARLA

3

700,00TL

100,00TL

13/01/2021

11:38

36

MURSAL

KARAPINAR

 

532

85000,00

TARLA

3

25.000,00TL

2250,00TL

13/01/2021

11:40

37

PİRHASANLAR

KOCABENT

 

123

1900,00

TARLA

3

500,00TL

100,00TL

13/01/2021

11:42

38

PİRHASANLAR

KOCABENT

 

210

8850,00

TARLA

3

2.700,00TL

250,00TL

13/01/2021

11:44

39

PİRHASANLAR

İKİ YOL ARASI

 

453

704,00

TARLA

3

200,00TL

100,00TL

13/01/2021

11:46

40

PİRHASANLAR

İKİ YOL ARASI

 

474

14000,00

TARLA

3

4.100,00TL

400,00TL

13/01/2021

11:48

41

SALUR

KIRLAR

119

65

2563,95

TARLA

3

600,00TL

100,00TL

13/01/2021

11:50

42

SALUR

ÇAYBAŞI

126

79

1641,49

TARLA

3

450,00TL

100,00TL

13/01/2021

11:52

43

SALUR

ÇAYBAŞI

132

9

1841,51

TARLA

3

450,00TL

100,00TL

13/01/2021

11:54

44

SALUR

KIZILYERLER

138

21

4542,37

TARLA

3

1.100,00TL

100,00TL

13/01/2021

11:56

45

YALNIZDAM

KOÇ DERESİ

101

43

9008,56

TARLA

3

1.000,00TL

100,00TL

13/01/2021

11:58

46

YALNIZDAM

KUMLAR

 

399

11500,00

TARLA

3

2.400,00TL

250,00TL

13/01/2021

11:00

47

YALNIZDAM

-

 

621

2450,00

TARLA

3

900,00TL

100,00TL

13/01/2021

12:02

48

YALNIZDAM

-

 

675

1266,00

TARLA

3

150,00TL

100,00TL

13/01/2021

12:04

49

YALNIZDAM

 

 

1164

7872,87

TARLA

3

1.400,00TL

150,00TL

13/01/2021

12:06

50

YALNIZDAM

 

 

1226

3836,59

TARLA

3

900,00TL

100,00TL

13/01/2021

12:08

51

YALNIZDAM

 

 

1227

1423,38

TARLA

3

350,00TL

100,00TL

13/01/2021

12:10

52

BAYINDIR

KARAYER

 

1341

19.850,00

TARLA

3

2.300,00TL

250,00TL

13/01/2021

12:12

53

SALUR

ÇAYBAŞI

127

76

7.954,42

TARLA

3

1.800,00TL

200,00TL

13/01/2021

12:14

 

Söz konusu ihale Belediye Toplantı Salonunda ve Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

 Taşınmazların kiralanması ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri her gün mesai saatleri içinde Belediye Emlak ve İstimlak Şefliğinden alınabilir.

İhaleye katılabilme şartları;

a)Gerçek Kişilerden; Geçici teminat makbuzlarını veya banka teminat mektuplarını, nüfus cüzdanı fotokopilerini, bu kira ihalesi ile ilgili yazışmalara esas teşkil edecek ikametgâh belgelerini, vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname, vekaleten iştirak eden kişinin noter onaylı imza beyanı. Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair, son 10 gün içinde alınmış borcu yoktur yazısı.

b) Tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerden; Geçici teminat makbuzlarını veya banka teminat mektuplarını, Tüzel Kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, Esnaf ve Sanatkâr Odası veya Ticaret Odasından ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret gazeteleri ve bu hususları gösterir belgeler, tüzel kişiler adına vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname, vekaleten iştirak eden kişinin noter onaylı imza beyanı. Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair, son 10 gün içinde alınmış borcu yoktur yazısı.

İhaleye katılmak isteyenlerin belirli gün ve saatte istenilen belgelerle birlikte ihale salonunda hazır bulunmaları ilan olunur. 25/12/2020 

                                                                                                                                         Elmalı Belediye Başkanlığı         

                                                                                                                                                                                                                  

Tasarım ve Yazılım: BOCW Reklam