0(242) 618 67 01

İ L A N

Elmalı Belediyesi Encümeni’nin 02.09.2020 tarih ve 371 sayılı kararı ile uygun görülen Yenimahalle mevkiinde bulunan 75 ada 1 parsel, 77 ada 18, 20, 24, 26, 27, 29, 31, 32, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 58, 64, 65, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 97, 99, 102, 103, 113, 116, 117, 119, 122, 124, 126, 128, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142 parseller, 95 ada 102, 103, 104, 105, 113 parseller ile 96 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 nolu parsellerin 3194 sayılı imar kanununun 18. Madde hükümlerine göre yapılan uygulama Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümeni’nin 12/11/2020 tarih ve 1226 sayılı kararı ile uygun görülerek onaylanmıştır. 3194 sayılı imar kanununun 8/b maddesine göre 24/11/2020- 23/12/2020 tarihleri arasında 1 ay süre ile ilan edilmesi için 24/11/2020 tarihinde Elmalı Belediyesi İlan panosuna asılmıştır. Söz konusu 3194 sayılı imar kanunun 18. Madde uygulaması değişikliği, yine aynı kanunun 8/b maddesine göre  ilan olunur.

Tasarım ve Yazılım: BOCW Reklam