0(242) 618 67 01

Elmalı Belediyesi Encümeni’nin 15.09.2021 tarih ve 217 sayılı kararı ile uygun görülen Yenimahalle mevkiinde  bulunan 94 ada 14, 20, 21, 23, 24, 25, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 57, 68, 69, 95, 104, 107, 108, 109, 110, 118, 119, 120, 121 ve 131 parsellerin  bulunduğu bölgede 3194 sayılı imar kanunu 18. Madde hükümlerine göre yapılan uygulama Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümeni’nin 02.12.2021 tarih ve 1599 sayılı kararı ile uygun görülerek onaylanmıştır.

Söz konusu uygulama 3194 sayılı imar kanunu 8/B maddesine göre 15.01.2022 tarihlerine kadar 1 Ay süre ile ilan edilir

Tasarım ve Yazılım: BOCW Reklam