0(242) 618 67 01

Elmalı Belediyesi Encümeni’nin 01.12.2021 tarih ve 293 sayılı kararı ile uygun görülen Yeni Mahalle mevkiinde bulunan 89 ada 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 67, 69, 71, parseller, 275 ada 105 parsel, 600 ada 1 parsel nolu parsellerin 3194 sayılı imar kanununun 18. Madde hükümlerine göre yapılan uygulama Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümeni’nin 24.02.2022 tarih ve 182 sayılı kararı ile uygun görülerek onaylanmıştır. 3194 sayılı imar kanununun 8/b maddesine göre 07.03.2022-05.04.2022 tarihleri arasında 1 ay süre ile ilan olunur.

Durum Haritasını İndirmek İçin Tıklayınız

Tasarım ve Yazılım: BOCW Reklam