0(242) 618 67 01

 

Elmalı Belediye Encümeni’nin 17.01.2024 tarih ve 12 sayılı kararı ile uygun görülen Yenimahalle 87 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 26 parseller, 88 ada 20, 21, 24, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 52, 53 parseller, 100 ada 1, 6, 7, 8, parseller, 102 ada 1, 2, 3, 9, 10, 16, 19, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,34, 35, 36, 37, 38 parseller, 103 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 parseller, 104 ada 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 25, 26, 28, 29, 30,42, 43, 44, 50, 51, 52, 53, 54 parseller, 105 ada 5,6,7 parseller, 392 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parseller ve 393 ada 3, 4, 5 nolu parsellerin 3194 sayılı imar kanunun 18.madde hükümlerine göre yapılan uygulama Antalya Büyükşehir Belediye Encümeni’nin 14.03.2024 tarih ve 174 sayılı kararı ile uygun  görülerek onaylanmıştır. 3194 sayılı imar kanununun 8/b maddesine göre 25.03.2024 – 23.04.2024 tarihleri arasında 1 ay süre ile ilan olunur.

Tasarım ve Yazılım: BOCW Reklam