0(242) 618 67 01

Elmalı Belediye Meclisinin 01.12.2023 tarih ve 79 sayılı kararı ile uygun görülen Karyağdı Mahallesi 118 ada 3 ve 4 parseller için hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Palnı değişikliği Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 11.03.2024 tarih ve 212 sayılı kararı ile uygun görülerek onaylanmıştır. 3194 sayılı imar kanununun 8/b maddesine göre 02.04.2024 – 01.05.2024 tarihleri arasında 1 ay süre ile ilan olunur.

Tasarım ve Yazılım: BOCW Reklam