0(242) 618 67 01

Elmalı Belediye Meclisinin 07.09.2021 tarih ve 45 sayılı kararı ile uygun görülen Karyağdı Mahallesi 138 ada 4, 5, 32, 33, 34, 35, 38, 51, 52, 90, 91, 92, 115, 116, 121, 122, ve 153 parsel nolu taşınmazlar için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 08.11.2021 tarih ve 802 sayılı kararı ile uygun görülerek onaylanmıştır.

Söz konusu uygulama  3194 sayılı imar kanunu 8/B maddesine göre 15.01.2022 tarihine kadar 1 Ay süre ile ilan edilir.

Tasarım ve Yazılım: BOCW Reklam