0(242) 618 67 01

Elmalı Belediye Meclisinin 01.07.2021 tarih ve 36 sayılı kararı ile uygun görülen Karyağdı Mahallesi 369 ada güneyi yaya yoluna ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 11.10.2021 tarih ve 718 sayılı kararı ile uygun görülerek onaylanmıştır.     

Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre 1 ay süre ile ilan  olunur. 16.11.2021

Tasarım ve Yazılım: BOCW Reklam