0(242) 618 67 01

İlçenin Yuva Mahallesinde bulunan 3263, 3264 ve 4041 parsellere ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planına Elmalı Belediye Meclisinin 03/12/2020 tarih 62 sayılı kararı ile uygun görülen, 15/01/2021 tarih ve 72 sayılı Büyükşehir Belediyesi Meclis kararı ile onaylanarak kabul edilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notu değişikliği, 3194 sayılı imar kanununun 8/b maddesine göre ilan olunur. 18.02.2021

Tasarım ve Yazılım: BOCW Reklam