0(242) 618 67 01

Elmalı Belediye Meclisinin 03.02.2022 tarih 15 sayılı kararı ile uygun görülen Gündoğan Mahallesi 253 ada 1 parselin ‘’Açık Spor Tesisi Alanı’ndan’’ Kapalı Spor Tesisi Alanı’na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 11.02.2022 tarih ve 174 sayılı kararı ile uygun görülerek onaylanmıştır. 3194 sayılı imar kanununun 8/b maddesine göre 28.03.2022 –  26.04.2022 tarihleri arasında 1 ay süre ile ilan edilmesi için 28.03.2022 tarihinde Elmalı Belediyesi İlan panosuna asılmıştır. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notu değişikliğinin 3194 sayılı imar kanununun 8/b maddesine göre 1 ay süre ile ilan olunur. 29.03.2022

Tasarım ve Yazılım: BOCW Reklam