0(242) 618 67 01

Elmalı Belediye Meclisinin 04.01.2024 tarih ve 06 sayılı kararı ile uygun görülen Gökpınar Mahallesi ve Yeni Mahallede kavşak bağlantı projesinin plana işlenmesi, kavşak bağlantısının devamındaki imar yolunun 12 metreden 15 metreye çıkarılması ve yol güzergahındaki bölgenin Ticaret-Konut alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği  Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 13.05.2024 tarih ve 338 sayılı kararı ile uygun görülerek onaylanmıştır. 3194 sayılı imar kanununun 8/b maddesine göre 03.07.2024 – 01.08.2024 tarihleri arasında 1 ay süre ile ilan olunur.

Tasarım ve Yazılım: BOCW Reklam