0(242) 618 67 01

Elmalı Belediyesi Encümeni’nin 24/05/2023 tarih ve 119 sayılı kararı ile uygun görülen  Gökpınar mahallesi 117 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 parseller, 118 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 parseller, 119 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parseller, 120 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parseller, 121 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parseller, 122 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8 parseller, Gündoğan mahallesi 533 ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 parseller, , 555 ada 4, 5, 6, 7, 8, 9 parseller, 556 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,  12, 13, 14, 15, 16, 18 parseller, 615 ada 1 parselin bulunduğu alanda 3194 sayılı imar kanununun 18. Madde hükümlerine göre yapılan uygulama Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümeni’nin 17/08/2023 tarih ve 763 sayılı kararı ile uygun görülerek onaylanmıştır.3194 sayılı imar kanunun 8/b maddesine göre01.09.2023 - 01.10.2023 tarihleri arasında 1 ay süre ile ilan olunur.

Tasarım ve Yazılım: BOCW Reklam