0(242) 618 67 01

Belediye Meclisimizin 05.03.2021 tarih 12 sayılı kararı ile uygun görülen Akçay Mahallesi Merkez Ticaret Alanlarına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 24.05.2021 tarih ve 361 sayılı kararı ile uygun görülerek onaylanmıştır.

3194 sayılı imar kanununun 8/b maddesine göre 28.07.2021 – 26.08.2021 tarihleri arasında 1 ay süre ile ilan edilmesi için 28.07.2021 tarihinde Elmalı Belediyesi İlan panosuna asılmıştır. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notu değişikliği 3194 sayılı imar kanununun 8/b maddesine göre 1 ay süre ile belediyemiz web sayfasından ilan olunur. 28.07.2021

Tasarım ve Yazılım: BOCW Reklam