0(242) 618 67 01

Elmalı Belediye Meclisinin 07.01.2021 tarih 5 sayılı kararı ile uygun görülen Gündoğan Mahallesi 39 ada 72, 133, 55, 44, 54 parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 12.04.2021 tarih ve 276 sayılı kararı ile uygun görülerek onaylanmıştır.

Tasarım ve Yazılım: BOCW Reklam