Maden Payları
Maden Payları

 1- Satış bilgi formunun verilmesi : Madenler Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 75. Maddesi gereği ruhsat sahibi maden işletmecileri her yıl NİSAN ayı sonuna kadar bir önceki yıl gerçekleştirdiği, işletme faaliyetleri ile ilgili olarak her işletme için ayrı ayrı ek form-16 daki örnek satış bilgi formunu doldurarak Belediye Başkanlığı/Hesap İşleri Müdürlüğü'ne vermek zorundadır.

2- Belediye Payı Ödenmesi : Maden İşletmelerinin Belediye sınırları ve mücavir alanlar olması durumunda, üretilen madenin ocakbaşı satış tutarının %0,2'si Belediye Payı olarak ruhsat sahibi tarafından Haziran Ayı sonuna kadar Belediye Veznesine ödenir.

İlgili İçerikler