ELMALI BELEDİYESİ TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLANI
ELMALI BELEDİYESİ TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLANI
ELMALI BELEDİYESİ TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLANI

 

İ L A N
ELMALI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İlçenin Gündoğan Mahallesi, Dua Yokuşu Mevkii 43 ada 7 parsel üzerinde bulunan asma katlı dükkan ve dükkan üzerine 5 kat inşaat yapma hakkı bulunan ve mülkiyeti Elmalı Belediyesi tüzel kişiliğine ait taşınmaz,2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre satışı yapılmak üzere açık ihaleye çıkarılmıştır.
Satışı yapılacak olan taşınmazın tahmini bedeli KDV DAHİL 1.100.000,00TL olup geçici teminatı 33.000,00TL’dır.
Taşınmazın satışı ile ilgili ihale şartnamesi her gün mesai saatleri dahilinde Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğünde görülebilir.
İhaleye katılmak isteyenlerin geçici teminatlarını, Nüfus Cüzdanı fotokopilerini ve bu satış ihalesi ile ilgili yazışmalara esas teşkil edecek ikametgah belgelerini, Tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerin 2017 yılını kapsayan tasdikli yetki belgesini, imza sirkülerini, tüzel kişiliğe ait 2017 yılı Ticaret Odası Belgesini Özel ve tüzel kişiler adına vekaleten ihaleye gireceklerin noter tasdikli vekaletname örneğini ve ihaleye katılacak olanın imza sirkülerini, ihale saatinde ihale komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir. İstenilen belgelerin herhangi biri dahi eksik olduğu takdirde ihaleye iştirak edilemez.
-Taşınmazın satışı ile ilgili birinci açık arttırma ihalesi 29/03/2017 tarihinde saat 10:00 da,
Belediye dairesinde ve Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
İhaleye katılmak isteyenlerin belirli gün ve saatte istenilen belgelerle birlikte ihale salonunda hazır bulunmaları ilan olunur. 13/03/2017


Elmalı Belediye Başkanlığı

 

 

İlgili İçerikler