2017 Yılı Şubat Ayı Meclis Gündemi
2017 Yılı Şubat Ayı Meclis Gündemi

 
T.C.
ANTALYA İLİ
Elmalı Belediye Başkanlığı

Sayı :77888599-301.03- 27/01/2017
Konu : Belediye Meclisi toplantısına çağrı


02 ŞUBAT 2017 TARİHİNDE SAAT 10.00’ DA YAPILACAK OLAN BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTISINA AİT GÜNDEMİ.


Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerini görüşmek üzere 02 Şubat 2017 tarihinde saat 10.00‘da toplantıya davet edilmiştir.
Belirtilen tarih ve saatte Belediye dairesinde ve Belediye Meclisi salonunda yapılacak olan toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

Saygılarımla.
İsmail DEMİR
Belediye Başkan Vekili

G Ü N D E M
1-Açılış ve Yoklama.
2-Elmalı’ da kullanılmak kaydı ile Büyükşehir Belediyesine kiralamak üzere İtfaiye aracı ile diğer araç ve makine vs. alınması için Elmalı Dokuzgöller İnşaat Gıda, Tarım, Enerji, Taşımacılık Sanayi Ticaret Ltd. Şti’ nin sermayesinin 2.000.000. TL arttırılarak 3.000.000.TL’ dan 5.000.000. TL’ na yükseltilmesinin görüşülmesi.
3-Belediye hizmet binası projesinin Belediye Meclisince değerlendirilerek İller Bankası A.Ş.’ den 6.000.000.TL uzun vadeli kredi kullanılmasının görüşülmesi.
4-Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Elmalı Toptancı Halinin Belediyemize belirli bir bedel karşılığında devredilmesi için Büyükşehir Belediyesi ile protokol imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi.
5-Mülkiyeti Elmalı Belediyesine ait Hazır Beton Tesisinde kullanılan iş makineleri ve kamyonların satışlarının görüşülmesi.
6-İlçemiz Sinan Ümmi yolu(Çukurdeğirmeni sokak),Hıdırlık Yokuşu,Ağalar Yokuşundan Vahabi Ümmi Türbesine kadar olan yol,Sinan Ümmi-Topdağı arasındaki yolların sokak sağlıklaştırma ve çevre düzenlemesi işlerinin projelerinin Belediyemizce yaptırılmak kaydı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Röleve ve Anıtlar Genel Müdürlüğünce uygulamasının yapılabilmesi için gerekli sözleşmeleri imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi.
7-Eski trafik binasının olduğu yer ile ilgili imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesi.
8-Eski trafik binası yanındaki özel şahıslara ait taşınmazların satın alınmasının görüşülmesi.
9-Eski trafik binasının olduğu yerde Belediyemizce yapılacak olan Kamu binalarının projelendirilmesi, yapılması ve kullanımı ile ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ile(her kurum ile ayrı ayrı) protokol yapılması için Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi.
10-İmar ile ilgili konuların görüşülmesi.
a)-İlave ve Revizyon İmar Planıyla ilgili itirazların görüşülmesi.
b)-İlçenin Bozhüyük Mahallesi 6970 parsel nolu taşınmazın Cezaevi yeri imar planı değişikliğinin görüşülmesi.
c)-İmarla ilgili yeni müracaatların görüşülmesi.
11-Teklif ve Önergeler.


Karyağdı Mah. Hükümet Cad. No:2 Elmalı 07700 ANTALYA
Telefon: 0(242) 6186701 Faks :6181278

İlgili İçerikler