2017 Yılı Ocak Ayı Meclis Gündemi
2017 Yılı Ocak Ayı Meclis Gündemi

 
T.C.
ANTALYA İLİ
Elmalı Belediye Başkanlığı

Sayı :77888599-301.03- 30/12/2016
Konu : Belediye Meclisi toplantısına çağrı05 OCAK 2017 TARİHİNDE SAAT 10.00’ DA YAPILACAK OLAN BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTISINA AİT GÜNDEMİ.


Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerini görüşmek üzere 05 Ocak 2017 tarihinde saat 10.00‘da toplantıya davet edilmiştir.
Belirtilen tarih ve saatte Belediye dairesinde ve Belediye Meclisi salonunda yapılacak olan toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

Saygılarımla.
Av. Ümit ÖZTEKİN
Belediye Başkanı

G Ü N D E M
1-Açılış ve Yoklama.
2-Belediye Meclisi Denetim Komisyonu seçilmesinin görüşülmesi.
3-Belediyemiz hizmetlerinde Sözleşmeli personel istihdamı ve ücret tespitinin görüşülmesi.
4-2017 Yılında çalıştırılacak geçici işçi vizesinin görüşülmesi.
5-Norm Kadro Yönetmeliğine göre 1 adet dolu Memur kadrosunda derece değişikliği yapılmasının görüşülmesi.
6-)İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Vaziyet Planı Tasdik ücreti tarifesinin yeniden değerlendirilmesinin görüşülmesi.
7-İmar ile ilgili konuların görüşülmesi.
a)-İlçenin Bozhüyük Mahallesi 6970 parsel nolu taşınmazın Cezaevi yeri imar planı değişikliğinin görüşülmesi.
b)-İlçemiz Bayralar Mahallesi 3477 parsel nolu taşınmazın Soğuk Hava Deposu olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planının yapılmasının görüşülmesi.
c)-İlave ve Revizyon İmar Planıyla ilgili itirazların görüşülmesi.
d)-İmarla ilgili yeni müracaatların görüşülmesi.
8-Asat Genel Müdürlüğü’ne Taşınmaz Tahsis edilmesinin görüşülmesi.
9-Teklif ve Önergeler.

 

 

 

 

 

 

Karyağdı Mah. Hükümet Cad. No:2 Elmalı 07700 ANTALYA
Telefon: 0(242) 6186701 Faks :6181278

İlgili İçerikler