2017 YILI MAYIS AYI MECLİS GÜNDEMİ
2017 YILI MAYIS AYI MECLİS GÜNDEMİ

 

T.C.
ANTALYA İLİ
Elmalı Belediye Başkanlığı

Sayı :77888599-301.03- 28/04/2017
Konu : Belediye Meclisi toplantısına çağrı

 

05 MAYIS 2017 TARİHİNDE SAAT 10.00’ DA YAPILACAK OLAN BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTISINA AİT GÜNDEMİ.


Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerini görüşmek üzere 05 Mayıs 2017 tarihinde saat 10.00‘da toplantıya davet edilmiştir.
Belirtilen tarih ve saatte Belediye dairesinde ve Belediye Meclisi salonunda yapılacak olan toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

Saygılarımla.
Av. Ümit ÖZTEKİN
Belediye Başkanı


G Ü N D E M
1-Açılış ve Yoklama.
2-2016 Malı Yılı Belediye Bütçesi Kesin Hesabının görüşülmesi.
3-İlçenin Karyağdı Mahallesinde bulunan sokaklara isim verilmesinin görüşülmesi.
4-Norm Kadro Yönetmeliğine göre Belediyemizin kadrolarında değişiklik yapılmasının görüşülmesi.
5-İmar ile ilgili konuların görüşülmesi.
a)-İlçenin Yeni Mahalle Eski Finike yolu mevkiinde 76 ada 62,64 ve 82 parsel nolu taşınmazlarda imar planı tadilatı yapılmasının görüşülmesi.
b)-İmarla ilgili yeni müracaatların görüşülmesi.
6-Teklif ve Önergeler.

 

 

İlgili İçerikler