2017 Yılı Mart Ayı Meclis Gündemi
2017 Yılı Mart Ayı Meclis Gündemi

 T.C.
ANTALYA İLİ
Elmalı Belediye Başkanlığı

Sayı :77888599-301.03- 27/02/2017
Konu : Belediye Meclisi toplantısına çağrı

 

03 MART 2017 TARİHİNDE SAAT 10.00’ DA YAPILACAK OLAN BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTISINA AİT GÜNDEMİ.


Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerini görüşmek üzere 03 Mart 2017 tarihinde saat 10.00‘da toplantıya davet edilmiştir.
Belirtilen tarih ve saatte Belediye dairesinde ve Belediye Meclisi salonunda yapılacak olan toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

Saygılarımla.
Av. Ümit ÖZTEKİN
Belediye Başkanı


G Ü N D E M
1-Açılış ve Yoklama.
2-Belediye Pazar Yerleri Yönetmeliğinin görüşülmesi.
3-İmar ile ilgili konuların görüşülmesi.
a)-İlave ve Revizyon İmar Planıyla ilgili değerlendirilmeye alınan itirazların görüşülmesi.
b)-Camiatik Mahallesi 230 ada 4-6-7-10 parsel nolu taşınmazlarla ilgili imar planı değişikliğinin görüşülmesi.
c)-İmarla ilgili yeni müracaatların görüşülmesi.
4-Teklif ve Önergeler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İlgili İçerikler