1/1000 Ölçekli İlave Ve Revizyon Uygulama İmar Planı Askısı
1/1000 Ölçekli İlave Ve Revizyon Uygulama İmar Planı Askısı

 İlçe merkezinde bulunan mahallelere ait Elmalı Belediye Meclisinin 04/08/2016 tarih 69
sayılı ve 06/09/2016 tarih 78 sayılı kararları ile uygun görülen 1/1000 ölçekli ilave ve
revizyon Uygulama imar planı askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ve kabul edilen itirazlar
doğrultusunda Belediyemiz tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı
değişiklikleri 07/11/2016 tarih ve 1186 sayılı Büyükşehir Belediyesi Meclis kararı ile kabul
edilmiştir
Aşağıdaki ekte;
Revizyon İmar Planı 29/11/2016-28/12/2016 tarihleri arasında Belediyemiz İlan Panosunda 1 ay süreli olarak yayınlanmıştır.

İlgili İçerikler