0(242) 618 67 01

T.C.

ANTALYA İLİ

Elmalı Belediye Başkanlığı

 

Sayı   :77888599-301.03-                                                                                          25/10/2019

Konu : Belediye Meclis toplantısına çağrı

 

                                              

 

01 KASIM 2019 TARİHİNDE SAAT 10.00’ DA YAPILACAK OLAN BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTISINA AİT GÜNDEMİ.

 

                                                 

            Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerini görüşmek üzere 01 Kasım 2019 tarihinde saat 10.00‘da toplantıya davet edilmiştir.

            Belirtilen tarih ve saatte Belediye dairesinde ve Belediye Meclisi salonunda yapılacak olan toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

 

            Saygılarımla.             

 

                                                                                                             Halil ÖZTÜRK

                                                                                                           Belediye Başkanı

 

 

 

G Ü N D E M                                                                                              

1-Açılış ve Yoklama.  

2- Belediye Başkanı Halil ÖZTÜRK ‘ün Ekim ayında gerçekleştirdiği yurt dışı programı ile ilgili Belediye Meclisinin bilgilendirilmesi.

3- İmarla ilgili konuların görüşülmesi.

a) Gündoğan Mahallesi 234 ada 17 ve 18 parsel nolu taşınmazlar için 1/1000 ölçekli uygulama imar planına ilişkin talebin görüşülmesi.

b) İmarla ilgili yeni müracaatların görüşülmesi.  

4-Teklif ve Önergeler.

 

Tasarım ve Yazılım: BOCW Reklam