0(242) 618 67 01

T.C.

ANTALYA İLİ

Elmalı Belediye Başkanlığı

 

Sayı   :77888599-301.03-                                                                                            31/07/2017

Konu : Belediye Meclisi toplantısına çağrı

 

                                                              

 

04 AĞUSTOS 2017 TARİHİNDE SAAT 15.00’ DE YAPILACAK OLAN BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTISINA AİT GÜNDEMİ.

                                                    Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerini görüşmek üzere  04 Ağustos 2017 tarihinde saat  15.00‘de toplantıya  davet edilmiştir.

            Belirtilen tarih ve saatte Belediye dairesinde ve Belediye Meclisi salonunda yapılacak olan toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

                                                   Saygılarımla.                   

                                                                                                                    Av. Ümit ÖZTEKİN

                                                                                                       Belediye Başkanı

 

 

G Ü N D E M                                                                                             

1-Açılış ve Yoklama.

2-2017 yılı Kırkpınar yağlı pehlivan güreşlerinde baş pehlivan olan güreşçi İsmail BALABAN’ a ödül verilmesinin görüşülmesi.

3-Belediye Ulaşım Hizmetlerinde uygulanacak ücret tarifesinin görüşülmesi.

4-Belediye Mezbahasında uygulanacak ücret tarifesinin görüşülmesi.

5-Belediye İşçi Disiplin Yönetmeliğinin görüşülmesi.

6-Gökpınar Köyü Yeni Mahalle Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneğinin yardım talebinin görüşülmesi.

7-İmar ile ilgili konuların görüşülmesi.

a)-İmarla ilgili yeni müracaatların görüşülmesi.

8-Teklif ve Önergeler.

 

 

 

Tasarım ve Yazılım: BOCW Reklam