0(242) 618 67 01

ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR KENT MÜZESİ PROJESİ

Çağdaşları arasında benzerine neredeyse hiç rastlanmayan;  Osmanlı İmparatorluğunun son, Cumhuriyet döneminin ise ilk yıllarında yaşamış,  klasik medrese anlaşışının yanı sıra her iki dönem fikirlerini en iyi şekilde harmanlamayı başarmış;  mütefekkir, din âlimi, tefsirci, felsefeci, eğitimci, hukukçu tarihçi, araştırmacı, çevirmen, vakıf uzmanı, fikir ve siyaset adamı, tarihçi ve gazeteci gibi akademik kimliğinin yanı sıra sanatkar, hattat, edebiyatçı gibi sanatsal sıfatlara haiz devrinin en büyük entelektüel şahsiyetlerinden biri olan Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır’ın eser, sanat ve kişisel eşyalarının tanıtılması, arşivlenmesi, sergilenmesi, belgelenmesi ve gelecek nesillere aktarılıp unutulmaması amaçlanmıştır.

Kırsal alanda bir inanç turizmi markası haline gelen Vahab-ı Ümmi, Sinan-ı Ümmi, Eroğlu Nuri, Niyazi Mısri, Abdal Musa gibi birçok din âlimi yetiştiren Elmalı her yıl binlerce kişiyi ağırlayarak manevi yolculuğa ev sahipliği yapmaktadır. Bu manevi yolculuğun varış noktalarından biri olan Muhammed Hamdi Yazır Kent Müzesinin kurulması ile de kapılarını Dünyadan ve Türkiye’den gelen binlerce ziyaretçiye açmıştır.

Elmalı Belediyesi olarak köklü bir tarihe ve kültüre sahip olup, sahip olduğumuz kültür değerlerini ve varlıklarını koruyarak ilçenin inanç turizm potansiyelinden en üst seviyede yararlanmasını hedefledik.

Ne Yaptık?

Elmalı doğumlu olup Yazır soyismi verilmesine rağmen Elmalılı mahlasıyla bilinmek ve anılmak isteyen Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır’ın yaşadığı asırlık ihtiyar bina belediyemiz tarafından 250 bin TL bütçe ile çok kapsamlı ve uzun araştırmalar yapılarak işinin ehli uzmanlar ile üslup ve yaşanılan dönem baz alınarak o dönemin yaşantısını en iyi yansıtacak şekilde belediyemiz tarafından baştan aşağı restore edilmiştir.

Yapılan restorasyon çalışması sonrasında gerçekleştirdiğimiz Koleksiyon ve arşiv çalışmaları kapsamında Yazır ailesinin katkıları ile M. Hamdi Yazır’ın El Yazması hatları, mürekkep okkası, belgeleri, eserleri, tefsir yazarken kullandığı kalemleri, duvar saati, boy aynası, satranç takımı, domino taşları, bakanlık mührü, kartviziti gibi özel eşyalarının yanı sıra yaşadığı dönemin özelliklerini ve kent kültürünü yansıtan eşyaları indeksleyerek teşhir ve yaşam alanı bölümlerini ziyarete açtık.

Muhammed Hamdi Yazır Yılı ilanı, Şiir ve kompozisyon yarışmaları, Muhammed Hamdi Yazır’ın hayatını anlatan kısa film gösterimi, kültür turları protokolleri ile ücretsiz kültür turu gezileri ve tanıtıcı el broşürleri ile hem müzeyi hem de Muhammed Hamdi Yazır’ı ziyaretçilere tanıtma faaliyetlerinde bulunduk.

Elmalı belediyesi olarak manevi ve kültürel değerlerimize sahip çıkıyor. Değerlerimizi nesilden nesile aktarmak için çalışıyoruz.

Tasarım ve Yazılım: BOCW Reklam