0(242) 618 67 01

Antalya büyükşehir belediyesinin 20/07/2017 tarih ve 33950 sayılı yazısı ile belediyemize iade edilen 1/1000 ölçekli imar planı değişikliklerinin görüşülmesi.

Tasarım ve Yazılım: BOCW Reklam