0(242) 618 67 01

 

İ L A N

ELMALI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İlçemize bağlı mahallelerde bulunan mülkiyeti Elmalı Belediyesi Tüzel Kişiliğine ait aşağıda belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesine göre açık artırma suretiyle kiralanacaktır.

 

 

S.N

 

MAHALLE

 

MEVKİİ

ADA /

PARSEL

 

B.B. NO /  KAPI NO

 

ALAN (m2)

 

NİTELİĞİ

KİRA SÜRESİ

(YIL)

 

KİRA BEDELİ

(YILLIK)

 

GEÇİCİ

TEMİNATI

 

İHALE TARİHİ

 

İHALE SAATİ

1

Zümrütova

Köyiçi

1497

2

33,25

Dükkan

3

(AYLIK) 200,00TL

250,00TL

02/12/2020

10:30

2

Armutlu

Kızılyer

373

 

5.500,00

Tarla

3

 900,00TL

100,00TL

02/12/2020

10:32

3

Armutlu

Kızılyer

374

 

6.000,00

       Tarla

3

950,00TL

100,00TL

02/12/2020

10:34

4

Bayındır

Karayer

477

 

6.950,00

Tarla

3

750,00TL

     100,00TL

02/12/2020

10:36

5

Bayındır

Karayer

1341

 

19.850,00

Tarla

3

2,300,00TL

250,00TL

02/12/2020

10:38

6

Bayralar

Arıkarasıeymir

124

 

5.825,00

Tarla

3

 825,00TL

100,00TL

02/12/2020

10:40

7

Bayralar

Küpeli Kesiği

2823

 

5.138,00

Tarla

3

850,00TL

100,00TL

02/12/2020

10:42

8

Bayralar

Seksenler

3614

 

17.462,96

Tarla

3

2.800,00TL

260,00TL

02/12/2020

10:44

9

Bozhüyük

Bozabdıyeri

4372

 

1.750,00

Tarla

3

220,00TL

50,00TL

02/12/2020

10:46

10

Bozhüyük

Bozabdıyeri

4373

 

1.663,00

Tarla

3

170,00TL

50,00TL

02/12/2020

10:48

11

Bozhüyük

Bozabdıyeri

4375

 

14.100,00

Tarla

3

1.400,00TL

150,00TL

02/12/2020

10:50

12

Bozhüyük

Aşağısınır

6887

 

1.680,00

Tarla

3

185,00TL

50,00TL

02/12/2020

10:52

13

Bozhüyük

Aşağısınır

6888

 

4.240,00

Tarla

3

420,00TL

50,00TL

02/12/2020

10:54

14

Bozhüyük

Aşağısınır

6942

 

1.600,00

Tarla

3

185,00TL

50,00TL

02/12/2020

10:56

15

Çukurelma

Yayılgan

377

 

11.263,00

Tarla

3

3.300,00TL

300,00TL

02/12/2020

10:58

16

Çukurelma

Yayılgan

472

 

11.825,00

Tarla

3

2.700,00TL

250,00TL

02/12/2020

11:00

17

Gölova

Bağlar

10533

 

7.550,00

Tarla

3

900,00TL

100,00TL

02/12/2020

11:02

18

Gündoğan

Aşağı Pazar mevkii

59/68

15

25,00

Dükkan

3

(AYLIK) 205,00TL

250,00TL

02/12/2020

11:04

19

Gündoğan

Aşağı Pazar mevkii

59/68

16

25,00

Dükkan

3

(AYLIK) 205,00TL

250,00TL

02/12/2020

11:06

20

Gündoğan

Aşağı Pazar mevkii

59/68

17

25,00

Dükkan

3

(AYLIK) 205,00TL

250,00TL

02/12/2020

11:08

21

Gündoğan

Aşağı Pazar mevkii

59/68

20

25,00

Dükkan

3

(AYLIK) 205,00TL

250,00TL

02/12/2020

11:10

22

Kocapınar

Köyiçi

1016

1.kat

81,00

Konut

3

(AYLIK) 200,00TL

250,00TL

02/12/2020

11:12

23

Salur

Çaybaşı

127/76

 

7.954,42

Tarla

3

1.800,00TL

200,00TL

02/12/2020

11:14

24

Yakaçiftlik

Kır

1019

 

7.172,00

Tarla

3

2.100,00TL

200,00TL

02/12/2020

11:16

25

Yuva

Sanayi Sitesi

3072

C Blok 32

30,00

Dükkan

3

(AYLIK) 210,00TL

250,00TL

02/12/2020

11:18

Söz konusu ihale Belediye Toplantı Salonunda ve Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

            Taşınmazların kiralanması ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri her gün mesai saatleri içinde Belediye Emlak ve İstimlak Şefliğinden alınabilir.

 

İhaleye katılabilme şartları;

 

a)Gerçek Kişilerden; Geçici teminat makbuzlarını veya banka teminat mektuplarını, nüfus cüzdanı fotokopilerini, bu kira ihalesi ile ilgili yazışmalara esas teşkil edecek ikametgâh belgelerini, vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname, vekaleten iştirak eden kişinin noter onaylı imza beyanı. Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair, son 10 gün içinde alınmış borcu yoktur yazısı.

 

b) Tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerden; Geçici teminat makbuzlarını veya banka teminat mektuplarını, Tüzel Kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, Esnaf ve Sanatkâr Odası veya Ticaret Odasından ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret gazeteleri ve bu hususları gösterir belgeler, tüzel kişiler adına vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname, vekaleten iştirak eden kişinin noter onaylı imza beyanı. Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair, son 10 gün içinde alınmış borcu yoktur yazısı.

 

İhaleye katılmak isteyenlerin belirli gün ve saatte istenilen belgelerle birlikte ihale salonunda hazır bulunmaları ilan olunur. 16/11/2020                                                                                                                                                                                                                          

Elmalı Belediye Başkanlığı         

                                                                                                                                                                                                                              

Tasarım ve Yazılım: BOCW Reklam