0(242) 618 67 01

ELMALI MUHAMMED HAMDİ YAZIR'IN ADINA YAKIŞIR ETKİNLİK...
Elmalı’mızın medârı-ı iftihârı Muhammed Hamdi Yazır’ın adına kurduğumuz Müze’de geçtiğimiz 07.07.2018 Cumartesi gününden itibaren yoğun bir çalışma sürdürülmektedir. 
Konya’dan Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Prof. Dr. Orhan Çeker (İslam Hukuku), İstanbul’dan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Doç. Dr. Muhammed Abay (Tefsir), Bursa’dan Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Prof. Dr. İbrahim Hatiboğlu (Hadis) ve Sivas’tan Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Prof. Dr. Kadir Özköse (Tasavvuf) ile Feyzeddin Alpkiray’ın yürüttüğü Kur’ân-ı Kerîm’i meal ve kısa tefsir çalışması yürütülmektedir.
Belediye başkan vekilimiz Osman Durdemir tefsir çalışmasını gerçekleştiren hocalarımızı ziyaret etti.
Bir hafta boyunca sürdürülecek olan çalışma; sabah 08.00’den itibaren akşam saat 21.00’e kadar yoğun bir program çerçevesinde yürütülmekte olup, Elmalılı merhumun manevî ikliminin gölgesinde ve onun tefsir çalışmalarından feyiz alınarak devam ettirilmektedir. 
Meal-tefsir çalışması ile Kur’ân-ı Kerîm; dil bilimleri, tefsir, hadis, fıkıh, kelam, siyer-i nebî ve tasavvuf ilmi gelenekleri esas alınarak anlaşılmaya ve manası bugünün ihtiyaçlarına göre yeniden ifade edilmeye çalışılmaktadır. 
İlmî ve irfânî geleneğimizin önemli ocaklarından olan Elmalı’da bu ve benzeri çalışmaları Elmalılı hemşerilerimizle birlikte, Elmalı Belediyesi olarak destekliyor, dinimizin doğru anlaşılmasına bir nebze de olsa katkı sağlamanın milli ve manevi vazifemiz olduğunu düşünüyoruz. 

Tasarım ve Yazılım: BOCW Reklam