0(242) 618 67 01

İlçemize ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planına Elmalı Belediye Meclisinin  06.02.2020 tarih 14 sayılı kararı ile uygun görülen Karyağdı Mahallesi 269, 271, 272, 273 ve 274 nolu adalara ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliği 10.07.2020 tarih ve 306 sayılı Büyükşehir Belediyesi Meclis kararı ile kabul edilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notu değişikliği 3194 sayılı imar kanununun 8/b maddesine göre ilan edilmiştir.

Tasarım ve Yazılım: BOCW Reklam